Devrimlerinin takipçisiyiz. Laik, bilimle aydınlanmış bir nesil için çalışıyoruz.

Devrimlerinin takipçisiyiz. Laik, bilimle aydınlanmış bir nesil için çalışıyoruz.

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk